Kulturnettverk Nord

Kulturnettverk nord har som formål å arrangere fysiske og digitale møteplasser som skal styrke det operasjonelle og strategiske samarbeidet mellom kulturorganisasjoner/ institusjoner i Nord-Norge, også utover nettverkets medlemmer. Alle medlemmene er gjensidig forpliktet til å igangsette tiltak og drøftelser for å nå disse målene.

Arbeidsutvalg


Ina Otzko, Nord-Norske Bildende Kunstnere
Ulla-Stina Wiland, Nordnorsk Jazzenter
Ragnheiður Skúladóttir; Festspillene i Nord-Norge
Susanne Næss Nielsen, Dansearena nord

Sekretariat
Irene Nordhaug Hansen, HATS
 

KUNSTEN I STYREARBEID

Målgruppe: Styremedlemmer og ledelse i Kunst og Kulturorganisasjoner i Nord-Norge.

Det er noen plasser igjen, og det prioriteres deltakere som har styreverv.

Innspill trykk denne lenken
 

  

GJENNOMFØRTE SAMLINGER VÅR 2021

Torsdag 06 mai kl 0900-0945: Styrets oppgaver, tante, klan eller barbar?

Foredrag: Morten Huse, BI.

Vert: Linda Netland, Filmfond Nord

 

Torsdag 20 mai kl 0900-0945: Organisasjon og omgivelsene, hva styres det etter?

Foredrag: Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen, UIT

Vert: Lasse Jangås, Arktisk Filarmoni

 

Torsdag 27 mai kl 0900-0945: Styrets ansvar- og noe er personlig!

Foredrag: Arild Stana, KS

Vert: Svein Pedersen, Nordnorsk kunstnersenter

 

Torsdag 03 juni kl 0900-0945: Styrearbeid på en armlengdes avstand: muligheter og utfordringer?

Foredrag: Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad, UIT

Vert: Susanne Næss Nielsen, Dansearena Nord

 

Fredag 11. juni kl 0900-0945: Strategi som styringsverktøy

Foredrag: Elin Nilsen, UIT

Vert: Mette T Westlie, Hermetikken Næringshage

 

Torsdag 17 juni kl 0900-0945: Styret som kollegium - både i opp og nedturer

Foredrag: Morten Huse, BI

Vert: Bente Andersen, Samovarteatret

Kunsten i strategisk samarbeid

ÅRSMØTE: 2021

Dato: 18. juni 
Sted: Digitalt på Zoom
Tid: 11.00-12.00

 

 

DOKUMENTASJON FRA MØTE I BODØ 29. SEPTEMBER 2020

Kirsti Saxi

Henrik Sand Dagfinrud:

Bodø 2024

Ove Jakobsen: 

Ann Karin Orset og Merete Hassel:

Eva Skotnes Vikjord: 

Anita Bjørkli:

Elle Mari Dunfjell Oskal og Ken Are Bongo

Irene Nordhaug Hansen

Bente Andersen

Ina Otzko

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab