Om HATS

Organisasjonen eies av grupper og enkeltpersoner som driver med revy, teater og scenisk dans i Nord-Norge.
Under denne fanen kan du finne en del informasjon som er knyttet til drift og eierskap i organisasjon. 

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk. HATS virksomhet i Nord-Norge er forankret i Den nordnorske kulturavtale. 

Organisasjonen er støttet med midler fra Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Tromsø kommune.

HATS kompetansesenter tilbyr veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte og tilgang på faglige arenaer for aktører i det frivillige scenekunstfeltet. Tiltakene igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere. HATS kompetansesenter skal delta aktivt i utvikling av teaterfaglige nettverk og realisering av konkrete prosjektsamarbeid med disse.

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab