Om HATS

Organisasjonen eies av grupper og enkeltpersoner som driver med revy, teater og scenisk dans i Nord-Norge, Sàpmi og Svalbard.
Under denne fanen kan du finne en del informasjon som er knyttet til drift og eierskap i organisasjon. 

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk. HATS virksomhet i Nord-Norge er forankret i Den nordnorske kulturavtale. 

HATS kompetansesenter tilbyr veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte og tilgang på faglige arenaer for aktører i det frivillige scenekunstfeltet. Tiltakene igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere. HATS kompetansesenter skal delta aktivt i utvikling av teaterfaglige nettverk og realisering av konkrete prosjektsamarbeid med disse.

Driftststøtte kommer fra Kulturdirektoratet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Tromsø kommune.

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab