Fakturaadresse

Slik sender du faktura til oss!

Vi tar i mot elektronisk fakturaer på to måter:

Send som pdf til adressen hats@faktura.poweroffice.net

eller  

Send i EHF, Elektronisk adresse er org nr. 971 494 042


HATS har organisasjonsnummer: 971494042  
Postadresse er HATS, p.b 1216, 9262 Tromsø

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab