Prosjekter

Prosjektene er forankret årsmøtets arbeidsprogram og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører.

Har du en idé til et prosjekt, kan dette drøftes med en av de ansatte. Gjennom prosjektene utvikles det ny kunnskap som har overføringsverdi til det frivillige kulturfeltet.

 

Talentutvikling

Uredd er et talentprogram for unge nordnorske kunstnere som ønsker å undersøke scenisk framføring i sitt uttrykk. Programmet er todelt og består av en mentorordning og felles fagsamlinger. HATS har prosjektledelsen. Prosjektet eies av RadArt og gjennomføres i samarbeid med Rådstua teaterhus, Tvibit og HATS.  

Integrering

Cit-egration, Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration er et prosjekt som utvikler kunnskap om innovative integreringstiltak i kultursektoren. Prosjektet eies av Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet.

Norsk-russisk samarbeid

Teater uten grenser: One Step Forward er et samarbeid mellom russiske og norske aktører, som arbeider med kunstproduksjon der mennesker med funksjonsvariasjoner medvirker. HATS er prosjekteier, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med flere medlemlag.

Prosjekter under utvikling

Ung Pilot er et opplæringsprogram som skal skape framtidens ildsjeler og talenter, samt stimulerer til mer aktivitet og utforskning av stedsspesifikk og tematisk scenekunst. Prosjektet eies av HATS,  og en pilot er gjennomført i samarbeid med Dansearena nord, Vardø kommune og Ænniti.

Ung samisk scene skal bli et prosjekt som utvikler en arena for et opplæringsprogram for barn- og ungdom i Sápmi. Deltagere skal få kunnskap om og erfaring med å skape scenekunst. Prosjektet eies av HATS og utvikles i samarbeid med flere aktører. Samarbeidspartnere er foreløbig Tana kulturskole, Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Karasjok kulturscene.

HATS-skolen er basisopplæring innenfor fagområdene som inngår i revy, teater og dans. Opplæringen foregår via nettkurs og helgesamlinger. 

Audition er et tilbud som retter seg til aktører som vil arbeide  prosjektbasert med revy, teater, dans og film. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab