Søk støtte

Det er flere støtteordninger som er rettet til det frivillige kulturlivet.
Ta deg tid til å lese gjennom de ulike støtteordningene og ring gjerne til HATS kontoret for tips og veiledning.

På denne siden er det informasjon om støtteordninger som administreres av HATS. Du kan også søke andre nasjonale støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner, og se på scenefolk.no for flere. 

sparegris som er limt sammen

INSTRUKTØRSTØTTE

På vegne av Troms- og Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i region Troms. 

Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.  I 2023 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter. Også grupper som har holdt på lenge, som ønsker å øke kvaliteten på sine forestillinger kan også søke støtte.  Søk denne støtteordningen ved å bruke kontaktskjemaet som ligger nederst på denne side, ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

troms og finnmark fylkeskommune

 

MOMSKOMPENSASJON


Enklere støtte ordning til drift finner du ikke

For å kunne søke momskompensasjon må dere ha

 • Oversikt over totale driftskostnader fra foregående år. Dette betyr at dere må lage et årsregnskap.

 • Melde gruppa inn i Brønnøysundregistret for å få organisasjonsnummer

 • Være registrert i Frivillighetsregistret.

 

Medlemslag i HATS kan sende søknaden digitalt ved å fylle ut dette søknadskjemaet. Fristen er 10. august 2023.

Årsregnskapet utarbeides av styret og godkjennes av styret. Det legges fram på årsmøtet til orientering. Det er ikke krav til at det skal være en registrert eller statsautorisert revisor. Den vanligste formen for revidering av årsregnskap er at organisasjonen på årsmøtet velger en person som revisor. Denne personen skal gjennomgå regnskapet og avgi en bekreftelse på at regnskapet er i orden. 

 

Om ordninga

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kulturdepartementet. Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene. Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering må derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.  

 

 

STIPEND KOMPETANSEHEVING

Er du en som bidrar med ekstra innsats for at revy, teater og andre sceniske aktiviteter skal utfolde seg i Nord-Norge og på Svalbard?

Om gruppa di eller du er medlem kan du søke stipend for å øke din kompetanse. En forutsetning for å få tildelt midler fra støtteordningen er at den økte kompetansen kommer andre tilgode. Stipendordningen vil også kunne søkes til aktiviteter som HATS arrangerer.

Du fyller ut informasjon i dette skjema for søknaden:

 • Navn på søker (gruppe/ enkeltperson)
 • Hva er formål med stipendet
 • Hvilke aktivitet skal det brukes til
 • Tidspunkt for aktiviteten
 • Beløp du/ dere søker
 • Hvem det skal utbetales til (gruppa di eller deg)
 • Kontonummer
 • Fødselsår på de som skal delta på aktiviteten
 • Postnummer og sted søker bor

For å få utbetalt beløpet må du avgi rapport på følgende vis:

 • Legg et bilde på facebook eller instagram der du tagger @hats.no #hatsfolk med en kort informasjon hvilken aktivitet du har vært på.
 • Send informasjon til post (at) hats.no at aktiviteten er gjennomført, hvilke bilde som er lagt ut og at beløpet kan utbetales.


Vurdering av søknaden: 

 • Det er løpende søknadsfrist, haster det å få søknaden behandlet må du sende en e-post til post (at) hats.no eller ringe 776 79030.
 • Søknader behandles ikke i juli. 
 • Søknader avgjøres av administrasjon, og styret er klageinnstans.
 • For å ha transparens rundt stipendordningene så vil det være oppgitt navn på søker og beløp i styreprotokoll. Dersom beløpet utbetales til enkeltpersoner rapporteres det inn som næringsinntekt.

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab