Stipend til kompetanseheving

Er du en som bidrar med ekstra innsats for at revy, teater og andre sceniske aktiviteter skal utfolde seg i Nord-Norge og på Svalbard?

Om gruppa di eller du er medlem kan du søke stipend for å øke din kompetanse. En forutsetning for å få tildelt midler fra støtteordningen er at den økte kompetansen kommer andre tilgode. Stipendordningen vil også kunne søkes til aktiviteter som HATS arrangerer.

Du fyller ut informasjon i dette skjema for søknaden:

 • Navn på søker (gruppe/ enkeltperson)
 • Hva er formål med stipendet
 • Hvilke aktivitet skal det brukes til
 • Tidspunkt for aktiviteten
 • Beløp du/ dere søker
 • Hvem det skal utbetales til (gruppa di eller deg)
 • Kontonummer
 • Fødselsår på de som skal delta på aktiviteten
 • Postnummer og sted søker bor

For å få utbetalt beløpet må du avgi rapport på følgende vis:

 • Legg et bilde på facebook eller instagram der du tagger @hats.no #hatsfolk med en kort informasjon hvilken aktivitet du har vært på.
 • Send informasjon til post (at) hats.no at aktiviteten er gjennomført, hvilke bilde som er lagt ut og at beløpet kan utbetales.


Vurdering av søknaden: 

 • Det er løpende søknadsfrist, haster det å få søknaden behandlet må du sende en e-post til post (at) hats.no eller ringe 776 79030.
 • Søknader behandles ikke i juli. 
 • Søknader avgjøres av administrasjon, og styret er klageinnstans.
 • For å ha transparens rundt stipendordningene så vil det være oppgitt navn på søker og beløp i styreprotokoll. Dersom beløpet utbetales til enkeltpersoner rapporteres det inn som næringsinntekt.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab