Stipend til kompetanseheving

Er du en som bidrar med ekstra innsats for at revy, teater og andre sceniske aktiviteter skal utfolde seg i Nord-Norge og på Svalbard?
Målgruppen for denne støtteordningen er ildsjeler som tilrettelegger for aktiviteter for andre på frivillig basis.

Om gruppa di eller du er medlem kan du søke stipend for å øke din kompetanse. En forutsetning for å få tildelt midler fra støtteordningen er at den økte kompetansen kommer andre tilgode. 

Du fyller ut informasjon i dette skjema for søknaden:

 • Navn på søker (gruppe/ enkeltperson)
 • Hva er formål med stipendet
 • Hvilke aktivitet skal det brukes til og hvordan dette skal gi ringvirking.
 • Tidspunkt for aktiviteten
 • Beløp du/ dere søker
 • Hvem det skal utbetales til (gruppa di eller deg)
 • Kontonummer
 • Fødselsår på den/de som skal delta på aktiviteten
 • Postnummer og sted søker bor

For å få utbetalt beløpet må du avgi rapport følgende vis:

 • Lag en reiseregning eller faktura.
 • Legg et bilde på facebook eller instagram der du tagger @hats.no #hatsfolk med en kort informasjon med et tips til aktivitet som andre medlemmer kan delta i og hvordan deres stipend kommer andre tilgode. 
 • Send informasjon til post (at) hats.no at aktiviteten er gjennomført, hvilke bilde som er lagt ut og kontonummer det skal utbetales til. 
 • Send en rapport fra aktiviteten og dokumentasjon av kostnader til post (at) hats.no og at beløpet kan utbetales.
 • For å ha transparens rundt stipendordningene så vil det være oppgitt navn på gruppe/søker,  beløp og hva formålet er i styreprotokollen. Dersom beløpet utbetales til enkeltpersoner rapporteres det inn som næringsinntekt, men som oftes er dette skattefritt. Da trenger vi ditt personnummer. 

Vurdering av søknaden: 

 • Det er løpende søknadsfrist, haster det å få søknaden behandlet må du sende en e-post til post (at) hats.no eller ringe 776 79030.
 • Søknader behandles ikke i juli. 
 • Søknader avgjøres av administrasjon, og styret er klageinnstans.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab