Momskompensasjon

Enklere driftstøtteordning finner du ikke!
Momskompensasjon er en støtteordning som baserer seg på regnskapstall fra forrige år. Dere søker før 10. august og får svar i desember.

For å kunne søke momskompensasjon må dere ha

  • Oversikt over totale driftskostnader fra foregående år. Dette betyr at dere må lage et årsregnskap.

  • Melde gruppa inn i Brønnøysundregistret for å få organisasjonsnummer

  • Være registrert i Frivillighetsregistret.

 

Medlemslag i HATS kan sende søknaden digitalt ved å fylle ut dette søknadskjemaet. Fristen er 10. august 2024.

Årsregnskapet utarbeides av styret og godkjennes av styret. Det legges fram på årsmøtet til orientering. Det er ikke krav til at det skal være en registrert eller statsautorisert revisor. Den vanligste formen for revidering av årsregnskap er at organisasjonen på årsmøtet velger en person som revisor. Denne personen skal gjennomgå regnskapet og avgi en bekreftelse på at regnskapet er i orden. 

Om ordninga

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kulturdepartementet. Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene. Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering må derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.  

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab