Prosjekter

Prosjektene er forankret årsmøtets arbeidsprogram og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører.

Har du en idé til et prosjekt, kan dette drøftes med en av de ansatte. Gjennom prosjektene utvikles det ny kunnskap som har overføringsverdi til det frivillige kulturfeltet.
vi ser fire figurer som arbeider på scenen

Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene
er et prosjekt der unge skal få prøvd ut kunstneriske uttrykk, skapt kunstneriske avtrykk, og utviklet sin kunstneriske
praksis med ståsted i en samisk kontekst. Målet er å få fram nye og flere stemmer, gi et faglig miljø for unge som ønsker å bruke kunst som uttrykksmiddel, og bidra til samarbeid mellom kunstnere på tvers av kunstsjangre. Gjennom prosjektet skal vi skape oss erfaringer og danne nye samarbeidsstrukturer. Dette for å gi et bedre tilbud i Sápmi og bidra til at vi får utviklet kunnskap, metoder og erfaring som kan brukes når vi skal realisere FNs beslutning om at 2022-2032 skal være urfolksspråkets tiår. Dette prosjektet skal også utvikle metoder som skal kunne brukes for arbeid med andre nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 

 

et par i dansaposisjon

Norsk- Tjekkisk samarbeid

Gjennom prosjeket Rainstick vil det bli arrangert åpne workshop både i Tjekkia og Norge høsten 2022. Prosjektet er støttet gjennom EEA Grants. Prosjekteier er Divadlo Kámen

Forskning

Cit-egration, Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration er et prosjekt som utvikler kunnskap om innovative integreringstiltak i kultursektoren. Prosjektet eies av Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet.

Norsk- Russisk samarbeid

Teater uten grenser: One Step Forward er et samarbeid mellom russiske og norske aktører, som arbeider med kunstproduksjon der mennesker med funksjonsvariasjoner medvirker. HATS er prosjekteier, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med Alfheim teater, Sjiraffen kultursenter, Loppa kulturskole.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab