Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene

vi ser fire figurer som arbeider på scenen

Målet med prosjektet Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene er å skape en struktur for kunstproduksjon og en plattform med et kompetansesenter, for at barn og unge i Sápmi skal få et tilbud på lik linje med andre.
Da trenger vi en en nomadisk kunst, film og teaterarena, som er basert på samarbeid mellom flere aktører. Erfaringene fra første fase av prosjektet er at det er en svak og til dels fraværende struktur der samiske barn og ungdom kan bruke samisk språk og formspråk i kunst,  teater og filmaktiviteter. Det meste av aktiviteter er prosjektbasert og finansiert med prosjektmidler. 


Prosjektet skal også bidra til at vi får utviklet kunnskap, metoder og erfaring som kan brukes når vi skal realisere FNs beslutning om at 2022-2032 skal være urfolksspråkets tiår, og at resultatene skal kunne brukes innen arbeid med andre nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 

Prosjektet er finansiert av Sametinget, Kulturtanken, Kulturdirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Nord-Norge, Nordnorsk kulturavtale, og Fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab