Kulturnettverk Nord

Kulturnettverk nord har som formål å arrangere fysiske og digitale møteplasser som skal styrke det operasjonelle og strategiske samarbeidet mellom kulturorganisasjoner/ institusjoner i Nord-Norge, også utover nettverkets medlemmer. Alle medlemmene er gjensidig forpliktet til å igangsette tiltak og drøftelser for å nå disse målene.

ArbeidsutvalgUlla-Stina Wiland, Nordnorsk Jazzenter
Ragnheiður Skúladóttir; Festspillene i Nord-Norge
Susanne Næss Nielsen, Dansearena nord

Sekretariat
Irene Nordhaug Hansen, HATS

AKTIVITETER HØST 2022

5. september
Tall er makt! Vi trenger tall fra nordnorsk kulturbransje slik at vi kan dokumentere hvor Nord-Norges organisasjoner beviselig kommer godt eller  dårlig ut sammenlignet med nasjonalt nivå: lønnsnivå, tilskuddsnivå, aktivitetsnivå, geografisk nedslagsfelt +++. 

13. oktober
Oppfølgning av den politiske saken rundt regionale kulturfond.  Nord-Norge som en pilot for regionalt kulturfond?

17. november
Lederutvikling i nordnorsk kulturbransje - hvordan får vi det til? 

 

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER VÅR 2022

KAFFE PÅ NETT

Aktuelle temaer drøftes i nettmøte en gang pr mnd kl 0845- 0900. 


NETTVERKSAMLING
Søndag 26. juni kl 14-16 på Festspillhuset
kl 1400 Velkommen 
kl 1410  Tallenes tale- Davvi senter for scenekunst v/ Hege Pålsrud 
kl 1450 Snakkepause
kl 1500 Hvordan kan vi arbeide sammen for etablering av Regionale kulturfond? v/Sigrid Ina Simonsen 

 

KUNSTEN I STYREARBEID

Målgruppe: Styremedlemmer og ledelse i Kunst og Kulturorganisasjoner i Nord-Norge.

Det er noen plasser igjen, og det prioriteres deltakere som har styreverv.

Innspill trykk denne lenken
 

  

GJENNOMFØRTE SAMLINGER VÅR 2021

Torsdag 06 mai kl 0900-0945: Styrets oppgaver, tante, klan eller barbar?

Foredrag: Morten Huse, BI.

Vert: Linda Netland, Filmfond Nord

 

Torsdag 20 mai kl 0900-0945: Organisasjon og omgivelsene, hva styres det etter?

Foredrag: Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen, UIT

Vert: Lasse Jangås, Arktisk Filarmoni

 

Torsdag 27 mai kl 0900-0945: Styrets ansvar- og noe er personlig!

Foredrag: Arild Stana, KS

Vert: Svein Pedersen, Nordnorsk kunstnersenter

 

Torsdag 03 juni kl 0900-0945: Styrearbeid på en armlengdes avstand: muligheter og utfordringer?

Foredrag: Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad, UIT

Vert: Susanne Næss Nielsen, Dansearena Nord

 

Fredag 11. juni kl 0900-0945: Strategi som styringsverktøy

Foredrag: Elin Nilsen, UIT

Vert: Mette T Westlie, Hermetikken Næringshage

 

Torsdag 17 juni kl 0900-0945: Styret som kollegium - både i opp og nedturer

Foredrag: Morten Huse, BI

Vert: Bente Andersen, Samovarteatret

Kunsten i strategisk samarbeid

ÅRSMØTE: 2021

Dato: 18. juni 
Sted: Digitalt på Zoom
Tid: 11.00-12.00

 

 

DOKUMENTASJON FRA MØTE I BODØ 29. SEPTEMBER 2020

Kirsti Saxi

Henrik Sand Dagfinrud:

Bodø 2024

Ove Jakobsen: 

Ann Karin Orset og Merete Hassel:

Eva Skotnes Vikjord: 

Anita Bjørkli:

Elle Mari Dunfjell Oskal og Ken Are Bongo

Irene Nordhaug Hansen

Bente Andersen

Ina Otzko

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab