Fakturaadresse

Slik sender du faktura til oss
Vi anmoder våre leverandører om å sende elektronisk faktura.

Dette kan gjøres på en av disse måtene:

E-post: PDF format til hats@faktura.poweroffice.net

EHF (Elektronisk Handels Format). Elektronisk adresse er vårt org nr 971 494 042

Vårt organisjonsnummer er: 971494042 mva

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab