Bli medlem

Driver du med revy, teater eller dans så hører du hjemme i Nord-Norges største teaterorganisasjon.
Merverdien i medlemskapet er å være med i et stort nettverk med andre som brenner for å skape forestilliger og kulturaktiviteter.

HOVEDMEDLEMMER OG ENKELTMEDLEMMER gir tilgang på gratis veiledning og kurs. Det gir også mulighet for å søke stipend og voksenopplæringsmidler. Medlemmer har reell påvirkning og innflytelse i viktige beslutningsprosesser gjennom medlemskartlegging og i årsmøtet. 

Kontingent:
Revy, teater og dansgrupper kr 950,-
Enkeltpersoner kr 250,-

Årsmøtet 2021 har besluttet at det ikke skal betales kontingent dette året.

Utøvelse av eierskap

En gang i året er det høytid for organisasjonen. Det er helga da medlemmene møtes til årsmøte. Her besluttes arbeidsprogram og de formelle og økonomiske rammene for drift av organisasjon og kompetansesenteret. Det velges et styre som skal drifte organisasjonen fram til neste årsmøte. I tillegg er årsmøtehelgen fylt med faglig påfyll og muligheter til nettverksbygging.

 

Bli medlem nå!

Din personlige informasjon
Medlemskap

Medlemskapstype
Tilleggsinformasjon

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab