Bli medlem

Driver du med revy, teater eller dans så hører du hjemme i Nord-Norges største teaterorganisasjon.
Merverdien i medlemskapet er å være med i et stort nettverk med andre som brenner for å skape forestilliger og kulturaktiviteter.

Medlemsfordeler

 

  • tilgang til et faglig og sosialt nettverk
  • veiledning
  • kurstilbud
  • informasjon om støtteordninger
  • bistand til utviklingsprosjekter
  • prioriteres ved opptak til programmer
  • mulighet å søke VO midler.

Medlemmer har også reell påvirkning og innflytelse i viktige beslutningsprosesser gjennom medlemskartlegging og i årsmøtet. 

Kontingent


Revy, teater og dansgrupper kr 900,-
Enkeltpersoner kr 200,-

 

Utøvelse av eierskap

En gang i året er det høytid for organisasjonen. Det er helga da medlemmene møtes til årsmøte. Her besluttes arbeidsprogram og de formelle og økonomiske rammene for drift av organisasjon og kompetansesenteret. Det velges et styre som skal drifte organisasjonen fram til neste årsmøte. I tillegg er årsmøtehelgen fylt med faglig påfyll og muligheter til nettverksbygging.

DERSOM SKJEMA UNDER IKKE VIRKER SEND E-POST merk MEDLEMSSKAP (post (at) hats.no)

Bli medlem nå!

Din personlige informasjon
Medlemskap

Medlemskapstype
Enkelmedlem
Hovedmedlem
Støttemedlem
Tilleggsinformasjon

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab