Prosjektbeskrivelse

Det er behov for gode styringsverktøy når du skal fordele oppgaver, skrive søknader og rekruttere folk.
Prosjektbeskrivelsen er ett av flere verktøy. Dette dokumentet utarbeides av produsenten i nært samarbeid med kunstnerisk leder.
gjøremål

Funksjon av prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal tydeliggjøre forestillingens idégrunnlag, bakgrunnen for hvorfor dere vil produsere dette og skissere en gjennomføringsplan. I tillegg skal den vise en oversikt over de økonomiske rammene for produksjonen.


Bruk av prosjektbeskrivelsen

Når den sentrale informasjonen er samlet i ett dokument, så kan dokumentet være utgangspunkt for detaljplanleggingen. Dokumentet kan gjøres tilgjengelig for alle medvirkende. De som skal drive med PR-arbeid og salg av billetter kan hente ut opplysninger fra prosjektbeskrivelsen. Teknisk stab kan gjøre seg kjent med idéen bak forestillingen, noe som kan gjøre det lettere å bidra til å skape forestillingen.  Prosjektbeskrivelsen er svært nyttig i søknadsarbeid, fordi den inneholder de opplysningene som trengs. La potensielle samarbeidspartnere og sponsorer få se beskrivelsen. Det kan gjøre at ditt prosjekt lettere oppfattes som troverdig.  

Mal for prosjektbeskrivelse

Detaljnivået i vedlagt mal er stor. Dere må selv tilpasse omfanget av beskrivelsen i forhold til deres produksjon, behovet for informasjon internt og ut fra hva dere trenger av informasjon i søknadene og til markedsføringsarbeidet.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab