Prøveplan

Prøveplanen gir en detaljert oversikt over prøvene.
Prøveplanen viser hvem som skal møte til hvilke aktiviteter, hva dere skal arbeide med, hvor prøvene skal være og når prøvene skal være.

Levende dokument

Prøveplanen utarbeides av produsenten i tett samarbeid med kunstnerisk leder og inspisient. En prøveplan er ikke et permanent dokument, men endres i takt med progresjonen på øvingene, og det må med jevne mellomrom oppdateres.

Oppdatering

Et alternativ for oppdatering av prøveplanen er å fylle ut det en vet på det tidspunktet planen lages, kopiere opp og dele ut, og så er det opp til aktørene selv å skrive inn endringer og beskjeder som dukker opp underveis. Et annet alternativ for oppdatering er at instruktør oppdaterer og sender oppdatert plan på e-post til aktørene. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab