Produksjonsledelse

Sørg for å skaffe deg et godt team, så du ikke drukner i arbeid.
Som produsent er du administrativ leder for hele produksjonen, og du skal lede fra planlegging til evaluering. Det betyr ikke at du skal gjøre alt, men at du skal få ting til å skje gjennom andre.
produsent

Produsent og kunstnerisk leder utgjør lederteamet i produksjonen. De to rollene er likestilte. Når økonomien setter begrensninger for kunstneriske valg, bør produsenten ha siste ord.

Ansvarsområde

Produsenten har ansvar for produksjonen fra begynnelse til slutt. Produsenten skal ha oversikt og lede prosessen slik at den blir forståelig for alle i produksjonsapparatet. Med en god dialog sikrer du en god prosess. Det viktigste verktøyet for å oppnå en god dialog er produksjonsmøtet, der alle som har ansvarsroller møtes.

Økonomi

Produsenten starter prosessen med å søke penger. Dersom det er et styre i din organisasjon, er det naturlig at produsenten tar en runde med styrets økonomiansvarlige for å avklare ansvar og myndighet. Seinere kan andre komme inn og overta ansvaret for deler av økonomien, som f.eks. billettsalget. 

Beskrivelser

I den nedlastbare håndboken kan du lese mere om roller og fordeling av oppgaver i teamet.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab