Produksjonsplan

Dette er et verktøy som gir overordnet oversikt over produksjonen.
Gjennom produksjonsplanen får alle deltagere en visuell oversikt over det arbeidet som skal utføres og den tiden som er til rådighet.
nye ideer

Produksjonsplanen utarbeides av produsent i tett samarbeid med kunstnerisk leder og inspisient. Produksjonsplanen må oppdateres underveis i prosessen.     

Innholdet i produksjonsplanen

Produksjonsplanen skal vise hvem som er ansvarlig for hva. Den skal vise hvilke oppgaver som må løses, og når de skal være løst. Informasjon som legges inn i dette dokumentet er av overordnet karakter. Kanskje er det nødvendig at hver teamleder også utarbeider en plan for sine oppgaver i tillegg. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab