Produksjonsmøtet

Et verktøy for god dialog og åpen prosess.
Produksjonsmøtet ledes av produsenten. Alle teamlederne deltar på produksjonsmøtene.
spørsmål og svar

Informasjon og beslutninger

På produksjonsmøtet får og deler alle teamledere informasjon, samt at det gjøres avtaler for oppgaver som må løses. Beslutninger tatt i produksjonsmøtet danner gjerne grunnlag for oppdatering av styringsdokumenter, som produksjonsbudsjett, produksjonsplan, prøveplan og prosjektbeskrivelse.

Oppgavefokus

Hvor mange møter dere trenger varierer fra produksjon til produksjon, men det er vanlig at hyppigheten øker når det nærmer seg premiere. Gode produksjonsmøter med fokus på oppgaver som må løses bidrar til at alle involverte får eierskap til produksjon. Teamlederne deler informasjon med sitt team etterpå.

Samarbeidsklima

Ved oppstart av produksjonen kan agendaen på det første møtet være å gjøre en forventningsavklaring og avtale spillereglene for de medvirkende. På alle møtene og på øvingene kan "innlogg" være en effektiv metode for å få innsikt i hvordan de andre har det. En runde rundt bordet der alle får to minutter på å fortelle om hvordan deres dag er, gjør at dere får delt viktig informasjon, og dere får dekket behovet for den private praten.

 

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab