Roller i en produksjon

Instruktøren er kunstnerisk leder. Instruktøren tolker oppdraget og visjonen og bestemmer det kunstneriske konseptet. Dette gjøres i tett samarbeid med produsent, scenograf, designere og skuespillere. Instruktøren leder prøvene fram mot forestilling og har fokus på ensemblet, målgruppa og resultatet. 

Dramaturgen er instruktørens rådgiver i forbindelse med arbeidet med manus/sceneteksten. Hovedoppgaven er å følge opp arbeidet med teksten slik at den fungerer i forhold til de andre sceniske virkemidlene og målgruppa for forestillinga.

Tekstansvarlig har ansvaret for manusutvikling. Dersom vedkommende skriver alt selv, kalles hen dramatiker. I revyproduksjoner er det gjerne en egen skrivegruppe som skriver ut ideer og lager ferdige sketsjer. Ofte lages tekstene ferdige ved at man skriver litt, prøver ideen ut på gulvet med skuespillere, går tilbake og skriver mer, prøver ut på gulvet på nytt osv helt til man er fornøyd med teksten.

Sufflørens oppgave er å hviske glemte replikker til skuespillerne, og jobber både under prøvene og forestillingene.

Scenemesteren har ansvar for det tekniske arbeidet på prøver og forestillinger, og samarbeider tett med instruktør og scenograf for å finne de beste tekniske løsningene.

Inspisienten er bindeleddet mellom instruktør og produsent, og er tilstede på prøvene og forestillingene. Oppgavene er blant annet å lage ukeplaner for prøvene basert på produksjonsplanen, forberede og lede prøvene, følge opp avtaler som produsenten har inngått, sørge for at alle planer blir gjennomført, sørge for at alle er på plass når de skal og at scenografi, kostymer, rekvisitter etc er i orden på scenen. 

Lysteknikeren er den som styrer lyset og lydeknikeren har ansvar for lyden i arbeidet med og under avvikling av forestillingene. 

Scenografen er ansvarlig for hvordan scenerommet i en forestilling ser ut. Det handler om å underbygge tema i forestillingen gjennom rommet man spiller i, kostyme og sminke. Scenografen jobber tett sammen med snekker og scenemester for å finne gode og gjennomførbare løsninger.

Kostyme- og maskeansvarlig har ansvar for kostymer, sminke og hår på utøverne. Samarbeider tett med scenograf og instruktør for å finne et uttrykk som passer med visjonen for forestillinga.
Lysdesigneren bruker lys som virkemiddel for å formidle historien i forestillinga. Kunnskap om lys og farger er avgjørende for forestillingas uttrykk. Lyddesigneren bruker lyd og musikk som virkemiddel for å skape stemninger og underbygge tema i forestillinga.

Videodesigneren bruker video eller film som virkemiddel i en produksjon. Video/film kan gå inn som en del av scenografien, eller brukes som eget uttrykk i en produksjon, for eksempel i starten av forestillinga. Det kan være snakk om tradisjonelle bildemateriale, eller mer abstrakt bearbeidet materiale.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab