Medlemskap

I vedtektene reguleres det hvem som kan blir medlem, og de plikter medlemmene har.
Medlemmer som er med i skapende aktiviteter må være villig til å bidra med tid og praktisk arbeid. Alternativet er at ildsjelene slites ut.  

Hvem skal med

Revy, teater og danseaktiviteter drives i organisasjoner som kanskje ikke har så mange medlemmer. I slike organisasjoner er det en avveining mellom det å ha en hensiktsmessig størrelse for å drive aktiviteter, å skape forestillinger, og det å ha folk som er enig om de strategiske og praktiske valgene som blir tatt.

Alle må bidra

Frivillighet Norge har en nyttig og fyldig artikkel om medlemskap. Der står det følgende I de medlemsbaserte foreningene er det medlemmene som eier aktivitetene og medlemmene som har ansvar for at aktivitetene blir gjennomført

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab