Registrering i Brønnøysund

Med et organisasjonsnummer er organisasjonen synlig for offentligheten.
Registrering krever at dere har avviklet et stiftelsesmøte, utarbeidet dokumenter og valgt personer til styret.
folk

Stiftelsesprotokoll

Navn på deltagere 

Hvem var møteleder

Hvilke dokumenter som ble lagt fram, og at foreningen ble besluttet stiftet.

Hvem som velges til styret og deres adresser.

Undertegnes med navn og adresse på alle tistedeværende 

Dato og sted for stiftelsesmøtet.

Med organisasjonsnummer får organisasjonen opprettet konto i en bank. Forut for stiftelsesmøtet må det formelle grunnlaget utarbeides. 

Stiftelsesmøtet 

Det må minst være to stiftere. Alle juridiske personer, enkeltpersoner og organisasjoner, kan være stiftere. Stiftelsesprotokollen er det formelle avtrykket av møtet, og brukes i registreringen til Brønnøysundregistret. Vedtektene må utarbeides på forhånd, og vedtas i møtet. Stiftelsesmøtet avgjør om det skal være kontingent. Møtet velger personer til styret.

Registrering

I Samordnet registermelding på Altinn registreres det hvem som er styremedlemmer. For å gjøre dette må dere ha etternavn og fødselsnummer tilgjengelig. Vedtekter, og stiftelsesprotokoll må vedlegges. Det er ikke behov for regnskapsfører for å registrere dere. Det også være en protokoll som viser hvem som er valgt som styre. 

Pris

Registrering i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret er gratis. Det er ikke nødvendig å være registrert i foretaksregistret. Salg av billetter til forestilling er ikke næringsvirksomhet for frivilligdrevne revy, teater og dansegrupper.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab