Verv i organisasjon


Den som påtar seg tillitsverv, skal utføre et sett med oppgaver for organisasjon. For å få folk til å ta verv er beskrivelse og avgrensning av oppgavene viktig.
verv, ordfører, ledelse

Sjekk status

En beskrivelse av oppgavene, der mandat og ansvar er tydeliggjordt, gjør det lettere for nye tillitsvalgte å ta på seg oppgavene. Finnes ikke dette når du tar på deg et tillitsverv, kan du starte opp med å lage beskrivelse av det du gjør. Før du aksepterer tillitsvervet kan en sjekk av vedtekter, regnskap og referat være nødvending. I vedlegget under finner du beskrivelser av forhold som kan påvirke rekruttering av nye tillitsvalgte.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab