Bibliotek

Bibliotek

Videoene, malene og artiklene kan brukes vederlagsfritt av alle som driver med frivillig organiserte revy, teater og danseaktiviteter. 

Dans
Skuespillerteknikk
Skuespillerteknikk
Det finnes mange øvelser du kan bruke både i gruppa og enkeltvis for å skape en rollefigur og få flyt i dialogen.
Revy
Både alvorlige og humoristiske numre kan være med å bygge den helhetlige forestillinga, og musikk og dans er tradisjonelt viktige formmessige elementer som skaper brudd og dynamikk.
Stemmebruk
Bevisst og kontrollert stemmebruk kan utvikle stemmen din i den retningen du ønsker - og forebygge og reparere skader på stemmebåndene.
Økonomi
I budsjettet legges det en plan for framtidige inntekter og kostnader, og i regnskapet er det en historisk oversikt om det gikk slik en ønsket.
Skuespillerteknikk
Skuespillerteknikk er en fellesbetegnelse på ulike arbeidsmetoder du kan bruke for å utvikle en karakter for scene og film.
Markedsføring
Markedsføringsarbeidet skal gjøre folk kjent med at dere har en forestilling, og målet er å sørge for at publikum kjøper billetter.
Økonomi
Det finnes mange støtteordninger som støtter frivillig aktiviteter innenfor revy, teater og dans.
Produksjonsledelse
Som produsent er du administrativ leder for hele produksjonen, og du skal lede fra planlegging til evaluering. Det betyr ikke at du skal gjøre alt.
Organisering
Styret skal lede organisasjon mellom to årsmøter. Oppgavene defineres av vedtekter og instrukser. Ambisjonsnivået til styremedlemmene påvirker også styrearbeidet.
Organisering
En formell ramme rundt revy, teater og danseaktivitene kan være en fordel. Forening er en organisasjonsform som er lett å opprette.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab