Ansvar i skolerevyen

Skolerevyen driftes ofte som en egen organisasjon. Lokaler lånes ut av rektor, og de medvirkende rekrutteres fra skolen. Her er det viktig å avklare ansvar.

Begrepet skolerevy kan by på noen utfordringer dersom ikke rektor, revyens ledelse, og foreldre har gjort en grundig sjekk av at alle forstår sitt ansvar. Selv om revyen foregår på ettermiddagstid så er ikke rektor uten ansvar. Foreldre som er satt til å være vakter må også forstå at de har et  sikkerhetsansvar. Revyens ledelse og instruktører må ha tydeliggjort ansvar. 

Å tegne et organisasjonskart kan være nytting. Dette gir en lett oversikt over ansvar og oppgaver. Her er eksempel hentet fra en skolerevy. 

viser et organisajsonskart med linjere roller

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab