Regi av teater

Å ta kunstneriske valg, og å lede en prosess.
Hvordan lede en god prosess frem til ei solid forestilling som alle kan være stolte av.

Regi handler om folk og kunst. Om hvordan lede en god prosess, og hvordan ende opp med ei solid forestilling ensemblet kan være stolte av.

Regissøren er kunstnerisk ansvarlig for forestillingas uttrykksform, og også arbeidsleder for hele ensemblet. Derfor handler regi både om å ta kunstneriske valg, og om å lede ensemblet fram mot det felles målet som forestillinga er.

Regissøren er kunstnerisk leder, og må ha et overblikk over hele produksjonen. Som regissør er det din visjon som er utgangspunkt for forestillinga. Du bestemmer hvordan du skal levendegjøre denne visjonen, og hvordan prosessen fram mot ferdig forestilling skal være. Som arbeidsleder må du ha god kjennskap til de andre du skal samarbeide med: skuespillere, scenograf, rekvisitør, kostymedesigner, sminkør, teknikere og produsent. Gjennom trygt og godt lederskap kan du få hele ensemblet til å bidra til å ferdigstille en helhetlig og solid forestilling.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab