Styrearbeid

Det kan være gunstig å skille mellom oppgavene til styret, og oppgavene til produksjonsteamet.
Styret skal lede organisasjonen mellom to årsmøter. Det å prioritere og sette av tid til styrets arbeid, gir et godt grunnlag, og det gir muskler til å kunne produsere forestillinger!

 

Styrets oppgaver

Ansvar for organisasjonens økonomi.

Lage strukturer for ivaretagelse av viktige dokumenter, møtereferat, medlemslister og søknader.

Sørge for igangsetting av aktiviteter, møter og sosiale samlinger.

Finne fram til systemer som sikrer at medlemmene for informasjon om driften og aktiviteter

Forberede årsmøtet.

 

Før du tar på deg et styreverv, er det et godt tips å lese vedtektene, sjekke organisasjonens økonomiske status og skaffe deg en oversikt over arbeidsmengden.

Avgrens oppgavene

Det kan være lurt å gjøre en avklaring mellom hva som er styrets ansvar og produskjonsteamets oppgaver. Kanskje er dere de samme personene som skal utfør arbeidet, men innholdet i styremøtene og produskjonsmøterne har ulike mål og det er derfor lurt å skille disse klart fra hverandre. Frivillighet Norge har utviklet en organisasjonshåndbok. I denne boka er de ulike roller i styret beskrevet og den kan brukes som veiviser for styrets arbeidsfordeling. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab