Film: Styreopplæring

Gjennom kurs, drøftelser og veiledning kan både nye og erfarne styremedlemmer få faglig utbytte og inspirasjon.
Den viktigste læringen i styret foregår gjennom praktisk arbeidet. Når vi bruker tid på å utforske og drøfte rammene for behandlingen av sakene, får vi samtidig ny kunnskap.

Gjennom å lære mer om styrearbeid blir tillitsvalgtsarbeidet mer interessant. Det finnes mange kurs og mye skrevet om styrearbeid. I denne videoen henvises det til Frivillighet Norges organisasjonshåndbok og styringsprinsipper.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab