Styredokumenter

Skriftlig informasjon i forkant av møtet gjør saksbehandlingen enklere.
Skriftlig dokumentasjon hjelper styremedlemmene å få oversikt.
makomennu

Skytjeneste

Dersom dere har en skytjeneste der dere lagrer dokumenter, kan det opprettes en mappe der alle i styret kan legge dokumenter som er aktuelle for styremøtet. Dette gjør at lederen eller sekretæren får en enklere jobb med å forberede sakene. 

Tips til saksdokument

I malen som ligger vedlagt, er det skrevet inn tips og eksempeler på formulering av saker. Forslag til vedtak framsettes av styrelederen. Når det foreligger slike forslag er det lettere å drive saksbehandlingen i styremøte. Det er lettere å foreslå endringer når det ligger et forslag på bordet.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab