Film: Personlig ansvar

Hvert enkelt styremedlem har ansvar for å sette seg tilstrekkelig inn i sakene som behandles.
Som styremedlem har du et personlig ansvar for alle sakene som behandles, og har du ikke tilstrekkelig kunnskap, må du bruke ditt nettverk for å innhente tilstrekkelige opplysninger.

I saker der foreningen opptar banklån, kan styremedlemmer bli ansvarlig for å betjene dette dersom foreningen ikke har betalingsevne. Dette kan skje hvis det kan påvises at foreningen har handlet uaktsomt. Dersom du ikke er enig i en saksavgjørelse, eller ønsker å stemme i mot et framlagt forslag, kan du bruke protokolltilførsel for å sikre at ditt syn på saken kommer fram. Har du stemt i mot forslaget, og tilkjennegitt dette i protokolltilførselen, vil du ikke kunne bli holdt personlig ansvarlig for lånet. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab