Styrereferat

Styrereferat kan gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Den enkleste måten er å publisere disse et sted et nettsted som medlemmene kjenner til.

Informasjon i vedtak

Bestemmelsene som styret gjør formuleres i vedtaksform. Dette gjør det lettere å se hva som er innhold i beslutningen. Teksten i vedtakene må være slik skrevet at de som ikke deltok i møtet får tilstrekkelige opplysninger om saken 

Transparens

Dersom dere tilgjengeliggjør styrereferat (noen bruker styreprotokoll) for medlemmene, kan alle som ønsker det holde seg informert om styrets arbeid. Dette gjør at tilliten til styret styrkes. Når folk skal angis i protokollen bruk roller, eller hele navnet. Vær nøye med at styrets saksbehandling og protokoll ikke henger ut noen personer, eller oppgavene de utfører. Dette hører ikke hjemme i styrets saksbehandling, men må heller tas direkte opp med den det gjelder.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab