Avvikling av styremøter

En god struktur for styremøtene, gjør at møte blir effektiv. Dette er også med på sørge for at det er tid til de saker som må drøftes grundig.
Å lage en tidsramme for møtet, samt for hvor lang tid en kan drøfte den enkelte sak, skaper et felles fokus på effektivitet. Her er tre grep som virker.

Innlogg

Ved oppstart av møtet sendes ordet rundt. Møtelederen setter rammer for tidsbruk, og møtedeltagerne kan dele informasjon om seg selv. Dette kan for eksempel være ..Jeg må se på mobiltelefonene fordi min datter har eksamen og ville ringe meg straks hun var ferdig …Jeg er full av energi fordi jeg har fått gått meg en tur på ski før møtet… Jeg har litt dårlig samvittighet fordi jeg bruker tid her, istedenfor å hjelpe en nabo som er syk…Denne øvelsen gjør at alle får snakket litt, og behovet for privatprat blir ivaretatt.

Styredokumenter

Ved å utarbeide styredokumenter som sendes ut i forkant av styremøtet, gis det muligheter for styremedlemmer å forberede seg. Noe forberedelser er bedre enn ingen forberedelse. Det er også lettere å styre drøftelser mot avgjørelser og vedtak når det er gitt skriftlig informasjon på forhånd.

Styr diskusjonen

I saker som krever mye drøfting, kan diskusjonen styres med at lederen påser at alle får ordet hver sin gang. Det kan stilles et krav om at det kun er nye perspektiver i neste runde med innspill. eller det fremmes konkrete forslag til vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab