Regi av revy

Både alvorlige og humoristiske numre kan være med å bygge den helhetlige forestillinga, og musikk og dans er tradisjonelt viktige formmessige elementer som skaper brudd og dynamikk.

 

Revyen har utviklet seg mye siden dens spede begynnelse, som kan spores til 1800-tallets franske revyoppsettinger. Den skandinaviske revyen har tatt en tekstbasert retning, og etterhvert fikk vi en profesjonalisert forgreining av revyen i retning av store musikalshow, og senere enklere former som standup. Parallelt med dette har det vært en økning av revyaktiviteter drevet fram av folk som har dette som fritidssyssel. I Nord-Norge er det et stort antall revyproduksjoner. Dette foregår i ulike lokalmiljø sånn som i idrettslag, på arbeidsplasser, i skolekretser og med utgangspunkt i en vennegjeng, eller knyttet til de som bor på et avgrenset geografisk område. Mange steder anmelder presse revyene på linje med profesjonelle forestillinger.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab