Karakterarbeid

Analyse av tekst og hvilke muligheter som ligger i egen kropp og stemme, kan hjelpe deg å utvikle rollefiguren din.
Verktøyet til en skuespiller er kroppen og stemmen. Her finner du øvelser og teknikker du kan bruke, både i gruppa og enkeltvis, for å utvikle en rollefigur.

Arbeidet med å skape en karakter handler mye om å bruke deg selv og dine egne erfaringer. Det finnes også tekniske øvelser som hjelper deg i gang, eller som kan brukes når du sliter med å finne flyt og dynamikk i karakteren eller dialogen.

Arbeidsverktøyet til en skuespiller er kroppen og stemmen. Som skuespiller bør du trene hele arbeidsverktøyet ditt for å være mest mulig fleksibel og ha et størst mulig spenn i ditt uttrykk. Treningen bør bestå av både på fysiske og mentale øvelser som stemmebruk, bevegelse, observasjon, karakterarbeid, improvisasjon og avspenning, i tillegg til analysearbeid som tekst- og rolleanalyse.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab