Stanislavskijs metode

Å utvikle karakteren innenfra og ut.

Stanislavskijs metode tar utgangspunkt i teksten. Gjennom en analyse av manus bryter du ned teksten til mindre deler eller scener, slik at du skaffer deg oversikt over tekstlige detaljer om karakteren din.

Mål, motivasjon og hindring

Analysearbeidet består først av en teoretisk del. Først analyserer du deg fram til karakterens mål. Hva er det din karakter vil oppnå? Karakteren kan ha ett overordnet mål, og flere delmål. Videre analyserer du deg fram til hva som er karakterens drivkraft. Det vil si, det som motiverer karakteren til å nå målet sitt. Når du har definert mål og drivkraft, leter du i teksten for å finne de hindringene som gjør at karakteren tvinges til å endre veien sin mot målet. 

Undertekst

Tekstanalysen hjelper deg til å finne karakterens indre prosess, det vi kaller undertekst. Det vil si det du egentlig mener, det som kommer til uttrykk gjennom kropp og stemme, og ikke gjennom direkte tale.

Improvisasjon

Når det teoretiske analysearbeidet er gjort, jobber du videre med det på gulvet gjennom fysiske øvelser. Nå skal du finne et kroppsspråk og en stemmekvalitet som passer til karakteren du skal spille. Dette arbeidet krever at du undersøker ulike løsninger med kropp og stemme. Det er nå du skal finne din personlige innfallsvinkel eller tolkning av hvordan karakteren din skal gå fram for å nå målet sitt.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab