Produsentes oppgaver

Et overordnet praktisk ansvar for produksjonen.
Dette betyr ikke at du skal gjøre alle oppgavene selv, men du skal sørge for at oppgavene blir delegert og utført.
hammer og tape

God oversikt over alle oppgavene får du ved å dele inn i ulike fagområder. En måte å dele inn forestillingsarbeidet på er: feks, økonomi, kunstnerisk arbeid, teknikk, arena og markedsarbeid.  

Teamledere

Du kan utpeke en ansvarlig for hvert av de arbeidsområdene dere har definert. Sammen med den enkelte teamleder lager du en liste over oppgaver som tilhører ansvarsområdet. I produksjonsplanen fører du inn når ulike ting skal være ferdigstilt. 

Arbeidsmetode

En av produsentens viktigste oppgaver er å forklare og beskrive prosessen slik at de medvirkende opplever at de er godt informert.  Dette kan du gjøre ved å lage en prosjektbeskrivelse, en produksjonsplan, en prøveplan og ved å avholde produksjonsmøter. Dette vil gi deg gode redskaper for produksjonsarbeidet. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab