Revyens kreative prosesser

Dette programmet utvikles i et samarbeid med Arktisk Universitet, UIT.

Kvalifiserer du ikke for opptak på høgere utdanning, kan du likevel være med som programdeltaker og få et kursbevis. Nytt opptak høsten 2024. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab