Produsentprogram

Produsentprogrammet er for deg som vil bli en bedre produsent og leder i et amatørlag, et kompani, en revy og/eller for en profesjonell produksjon. Programmet strekker seg over seks måneder og består av: 

  • To fysiske helgekurs om temaer som søknader, organisering, budsjett, ledelse m.m.
  • Korte digitale kurs om produksjonsplan, markedsføring, sponsorarbeid m.m.
  • Veiledertjenester. En veileder fra HATS sitt produsentforum gir veiledning, oppfølging og tilbakemelding på søknad eller andre deler av prosjektet som avtales ut fra behov.

Produsentprogrammet er utviklet av profesjonelle produsenter med erfaring fra både amatørfeltet og det profesjonelle. Som deltaker blir du tatt opp i produsentprogrammet ved å sende en søknad til HATS. I søknaden skal du beskrive kort din erfaring og prosjekt/prosjektene du jobber med. 

Under er link til å utfylle skjema. Under kan du også se eksempler på søknader.

Første opptak er med påmeldingsfrist 14.juni 2023 med oppstart 23.-25. juni

Neste opptak har påmeldingsfrist 1. november 2023 med oppstart 17.-19. november

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab