Danseprogram

Ønsker dere å tilrettelegge for utvikling av et dansemiljø? Da kan kanskje Danseprogrammet kan være en vei dit.

Danseprogrammet vil gå over tre helger, med tre ulike instruktører. Mellom samlingene vil det være nettbasert undervisning hvor deltakerne får prosjektleder- og organisasjonskunnskaper. Dere dekker kostnader til vertskap og lokaler, og sørger for at det inviteres inn deltakere. 

Deltakerne skal også se noen instruksjonsvideoer som er publisert på nettsidene til HATS. Instruktørene møter også deltakerne i etterkant av kurshelgen i et nettmøte på zoom. For de deltakerne som ønsker det vil det være mulig å få en mentor i etterkant av programmet som kan hjelpe med f.eks utvikling av egen kunstnerisk arbeid eller organisering av dansegruppe. 

Å lage kunst ut ifra et tema er et viktig læringsmål i dette programmet. Det tas utgangspunkt i deltakernes egne interesseområder, slik at de kan lære å uttrykke egne meninger, følelser og tanker gjennom dansen. Målet er å inspirere og sette i gang tankeprosesser deltakerne kan utforske videre selv, i etterkant av programmet. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab