Årsmøtedokumenter

Dokumentene vil deles på skjermen under møtet.
Årsmøtet 2023 arrangeres 23. april 2023

Medlemmer kan delta i saksbehandlingen med å være tilstede på zoom. Styret saksbehandler saker til årsmøtet etter 23. mars, etter fristen for å sende inn saker til årsmøtet er utløpt. 
Styret har behandlet årsregnskap og styrets beretning, og det finner dere nå her. 

 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering 

Praktisk informasjon:
Du kan ta ordet i årsmøtet med å rekke opp den "digitale hånden" eller meld deg i chatfeltet. I tillegg til å ta ordet, så kan du gi skriftlige innspill som møteledelsen leser opp, dette gjøres i chatfeltet inne i zoom.

 

SAK 2 Valg av møteledelse 

To møteledere:
To møtesekretærer:  
Redaksjonskomité:   
Underskrive protokoll:  

SAK 3 Styrets beretning 

SAK 4 Regnskap for perioden
 

SAK 5 Revisjonsberetning 

SAK 6 Innkomne saker

SAK 7 Endring av instrukser

SAK 8 Kontingent

SAK 9 Arbeidsprogram for perioden

SAK 10  Budsjett 

SAK 11  Valg

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab