Planlegging

I skolerevyen er det ofte mange deltakere med ulike roller. Da kan det være lurt å lage et plandokument, som gir en rask oversikt for alle over hovedoppgaver og tidsplan. Her ligger det et eksempel du kan bruke som utgangspunkt. 

I skolerevyen er ofte instruktørene unge, og noen i styret er under 18 år. Derfor må både rektor og foreldregruppa være sitt ansvar bevist. Her er et eksempel på et dokument dere kan bruke som utgangspunkt for å definere roller og ansvar. Her er et dokument som ble utarbeidet for skolerevyene i Tromsø.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab