Problematiske situasjoner

Å ha en plan, eller strategi, for problematiske situasjoner som kan oppstå under skolerevyproduksjon, gir trygghet for alle som er med.

Her er det listet opp tre ting:

Mobbing 
Alle skoler har en handlingsplan for mobbing, det bør også revyen ha. Det viktigste grepet er at det finnes en mulighet for varsling av mobbing, og at dette alltid tas tak i med en gang. 

Skade 
På stedet må det finnes førstehjelpsskrin, og gruppa som skal håndtere sikkerhet må sette seg inn i førstehjelpsprinsipper. 

Ubudne gjester 
Det informeres til foreldrevakter om besøk av ubuden gjest. Foreldrevakt har ansvar for å fjerne vedkommende.

Så kan det være andre forhold som er spesifikk for dere. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab