Følg opp publikum

Publikum må ta flere steg før de har kjøpt billett.
Den viktigste jobben er å sørge for å ha kommunikasjon og kontakt med de potensielle publikummere slik at at de foretar et billettkjøp. Utarbeidelse av PR-materiell er bare første del av arbeidet.

Denne modellen viser at det er flere steg som publikum må ta før de kjøper billett og kommer forestillingen. Det er lurt å ha dette i bakhodet når du planlegger innsalgsjobben. Dette for at du skal planlegge hva du gjør av tiltak på hvert av disse trinnene. 

kjøpemodell

 

Utarbeidelse av publikumsliste

En måte å følge opp dette arbeidet er å lage en liste med navn over potensielle publikummere. Alle i gruppa kan bidra med navn fra sitt nettverk. Disse personene kan følges personlig opp i prosessen. Dersom dere samler inn kontaktinformasjon som e-postadresser eller telefonnummer på publikum til forestillingen kan dere til neste forestilling sende dem en personlig invitasjon.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab