Markedsføring

Når dere har bestemt dere for å lage forestilling, kan arbeidet med markedsføring og salg starte.
Det sies at skuespillerne og instruktøren skal gjøre forestillingen verdt og se, mens markedsføringen skal sørge for at det i det hele tatt kommer noen å ser den. Markedsføringsarbeid er viktig!

Markedsføringsarbeidet inngår som en del av produksjonsprosessen, og krever planlegging og en del av den tiden og kapasiteten dere har tilgjengelig. Markedsføringsarbeid kan innbefatte: billettsalg, publikumsarbeid, sponsorarbeid, visuelt arbeid med plakater og program, synlighetsarbeid gjennom sosiale media, intervjuer, stunts, salg av merch. Det er opp til gruppen hva og hvordan dere vil gjøre ting, men AT noe må gjøres, er udiskutabelt.

Planlegging først

 

planlegging først

En måte å arbeide på er å bruke mye tid til planlegging i starten. Når markedsføringsarbeidet og prosessen fram er planlagt, blir innspurten enklere. Dette gjør at dere i større grad kan konsentrere dere om innsalg av billetter til publikum. I en slik prosess må PR- gruppa involveres på et tidlig tidspunkt i produksjonen. Dato og tidspunkter for forestillingene bestemmes tidlig. 

 

Veien blir til mens vi går

 

Fram og tilbake

Den andre måten å arbeide på, er at planoppgavene og det praktiske arbeidet gjøres samtidig. Avgjørelser og avklaringer blir da tatt underveis i prosessen. Dette kan være utfordrende rett før premieren, fordi da er de fleste opptatt av sine egne oppgaver, og har ikke tid til planlegging. Denne arbeidsmåten krever at dere har nok folk med energi og tid, helt til dere er i mål.

Basert på kurs av KEYFUTURE ved Christina Molander.

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab