Analyse

Dere kan bruke tidligere erfaringer og kunnskap som et grunnlag for markedsføringssarbeidet.
Bruk tid på en gjennomgang av omgivelsene, potensielle publikum og egen plan.

 

styretke svakether

Still dere selv spørsmålet om hva som gikk bra med på den forrige forestillingen, og hva som ikke fungerte. Se deretter på årsakssammenhengen. Har dere ikke laget forestilling før, kan dere spørre andre med erfaring. Når dere har gjort dette, kan dere vurdere alle faktorene, og se hvordan de må tas hensyn til i planleggingen. 

Segment

Still dere selv spørsmålet om hvem som er interessert i det tematiske innholdet i forestillingen, og i denne typen arrangement. Segmenter deretter publikum. Det gjøres ved å gruppere publikum utifra hva som kjennetegner dem og hvilke behov de har. For eksempel: Er publikumsgruppa for de mellom 15 og 17 år, må tidspunktet for forestillingen la seg kombinere med busstransport, og den må ikke komme dagen før eksamen. Er publikum pensjonister, kan det være en fordel å ha forestillingen på dagtid, da mange eldre foretrekker å delta på aktiviteter i dagslys.

Lag plan

Når dere har samlet inn opplysningene lages en plan for markedsføringsarbeidet. Planen kan dere kvalitetssikre gjennom en SWOT analyse. Hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene med de aktivitetene og materiellet dere har planlagt å bruke? Dette gjør at dere kan gi kraft og energi til det som er styrkene og mulighetene i prosjektet. Dere har også avdekket mulige trusler og svakheter på forhånd slik at de enten kan omgås, eller lage en beredskapsplan for å takle dem hvis de oppstår.

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab