nettmøte

Trenger dere penger?

06. aug - 06. aug
Internett

bilde av sparegris som har vært knust
Da kan du eller noen i din gruppe komme til nettmøte å få informasjon om noen av støtteordninger du kan søke.

Momskompensasjon, dette er superenkelt å søke dersom dere har regnskap fra 2019 og et organisasjonsnummer. FRIST 10. AUGUST

Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar for å kompensere for inntektstap fra FRIST: 15.SEPTEMBER

i samband med COVID-19-utbrotet.  

Kulturrådet har to tilskuddsorninger for amatørteaterfeltet. Den ene Amatørteateraktivitet søknadsfrist: 3. SEPTEMBER kl 13 den andre er til Historiske Spel 2. DESEMBER kl 13

Kulturrom har fem ulike tilskuddordninger, noe for dere som trenger å kjøpe inn utstyr, leie utstyr eller fagfolk, eller vedlikeholde utstyr/bygg dere allerede eier. SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER kl 13 for fire av de, mens en har pr 1. hver mnd.

Studieforbundet kultur og tradisjon har voksenopplæringsmidler. Når du lager forestilling kan arbeidet bli oppdelt i ulike kurs, som du kan kan få tilskudd til. 

Trafo er en støtteordning til ungdommer som vil utvikle sitt kunstnerskap. Neste frist 1. SEPEMBER

Løpende søknadsfrister:

Frifond Teater, her er det enkle søknadsskjemaer og kort behandlingstid. Tvibitstigen er ennå kjappere. 


SÅ TIL SLUTT:

Profesjonell instruktør?
HATS administrerer en støtteordning  på vegne av Troms- og Finnmark fylkeskommune for å leie inn en profesjonell instruktør. I 2020 er det ennå slik at denne støtteordningen skal fordeles til aktiviteter i tidligere Troms Fylke. Denne ordningen er aktuell for kor, revy, teater og dansegrupper og samarbeidsprosjekter der flere aktører skal skape noe nytt.

 

LAG OPPTREDEN ELLER MINIFORESTILLING

- og få penger i kassa

Kulturtilbudene er få i Norge for tiden, og mange av oss lengter etter å være samlet for å se aktører utfolde seg på en scene. Smitteverntiltak og mangel på billettinntekter gjør at mange ikke kan lage de vanlige forestillingene.

Å skape kultur og møteplasser i eget lokalsamfunn, oppgir mange av dere medlemmer som den viktigste motivasjonsfaktor for drift i revy, teater og dansegrupper. Styret i HATS har derfor besluttet at det skal gis et lite tilskudd til medlemmer som opptrer, enten med noe de har laget før, eller lager en ny miniforestilling.

 

KRAV: STØTTEN UTBETALES TIL MEDLEMMER SOM: 

1.     Gir en gratis opptreden eller miniforestilling for publikum

2.     Gjennomfører opptreden eller miniforestillingen ute

3.   Legger et bilde eller video fra opptredenen eller miniforestillingen på       Instagram, merket med @hats.no og tagget med #hatsfolk #nordnorge #teater

4.     Registrerer opplysninger i dette skjema

5.     Gjennomfører før 1. oktober. 

 

FOR OPPTREDEN: Kr 3000,-

I tillegg til kravene over:

Dere setter sammen sanger, tekst eller dans dere allerede har framført. Opptreden kan være ved et sykehjem, sykehus, gågate, torg, butikksenter, samfunnshus, parkering, parkeringshus, osv.  Det er ingen krav til forhåndsannonsering.

 

 

FOR MINIFORESTILLING: kr 10 000,-

I tillegg til kravene over:

Dere må lage nytt stoff til en forestilling som varer i 20 minutter, og som framføres minst fire ganger. Dere må annonsere forestillingen på facebook og tagge HATS Hålogaland Amatørteaterselskap @hats.no #hatsfolk #nordnorge #teater

Er dere ikke medlemmer, kan dere tegne medlemskap. I 2020 har styret besluttet at det ikke skal betales kontingent, som en del av koronastøtten til medlemmene. For de medlemmene som allerede har betalt kontingent, gjelder det for 2021.

 

Påmeldingsfrist
06. aug
Instruktør
Profile picture for user Irene

Irene Nordhaug Hansen

Tid: kl 2000-2100
Sted:  https://zoom.us/j/97419077497

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab