Tilskudd

Det er flere støtteordninger som er rettet til det frivillige kulturlivet.
Ta deg tid til å lese gjennom de ulike støtteordningene og ring gjerne til HATS kontoret for tips og veiledning.

På denne siden er det informasjon om støtteordninger som administreres av HATS. Du kan også søke andre nasjonale støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner, og se på scenefolk.no for flere. 

STØTTE TIL REISE OG OPPHOLD

En del av fagtilbudene for medlemmer som retter seg til ledere og ildsjelene utlyses med støtte til reise og opphold.

 

STIPEND KOMPETANSEHEVING

Er du en som bidrar med ekstra innsats for at lokalt kulturliv i Nord-Norge og på Svalbard kan du søke stipend for å øke din kompetanse. Søknadene vurderes av administrasjon. Send e-post til post (at) hats.no

 

INSTRUKTØRSTØTTE

På vegne av Troms- og Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i region Troms. 

 Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.  I 2022 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter. Også grupper som har holdt på lenge, som ønsker å øke kvaliteten på sine forestillinger kan også søke støtte.  Søk denne støtteordningen ved å bruke kontaktskjemaet som ligger nederst på denne side, ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

troms og finnmark fylkeskommune

 

 

 

MOMSKOMPENSASJON
Enklere støtte ordning til drift finner du ikke

For å kunne søke momskompensasjon må dere ha

  • Oversikt over totale driftskostnader fra foregående år. Dette betyr at dere må lage et årsregnskap.

  • Melde gruppa inn i Brønnøysundregistret for å få organisasjonsnummer

  • Være registrert i Frivillighetsregistret.

 

Medlemslag i HATS kan sende søknaden digitalt ved å fylle ut dette søknadskjemaet. Fristen er 20. august 2022.

Årsregnskapet utarbeides av styret og godkjennes av styret. Det legges fram på årsmøtet til orientering. Det er ikke krav til at det skal være en registrert eller statsautorisert revisor. Den vanligste formen for revidering av årsregnskap er at organisasjonen på årsmøtet velger en person som revisor. Denne personen skal gjennomgå regnskapet og avgi en bekreftelse på at regnskapet er i orden. 

 

Om ordninga

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kulturdepartementet. Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene. Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering må derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.  

 

 

 

 

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab