Tilskudd

I Nord-Norge finnes det egne ordninger for revy, teater og danseaktiviter.
Tilskuddene gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.

Troms

På vegne av Troms fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Troms fylke. Støtten går til bruk av profesjonell instruktør. I 2018 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter.

Søk ved å bruke kontaktskjemaet under eller ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

 

 

Finnmark

På vegne av Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Finnmark. Midlene er prioritert til samarbeid med andre organisasjoner for aktiviteter for ungdom i Finnmark.

Søk ved å bruke kontaktskjemaet under eller ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen.  

 

 

Nordland

Sceneinstruktørordningen er et tilbud fra Nordland fylkeskommune i 27 kommuner. Lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler og andre som planlegger teaterprosjekter kan søke om profesjonell instruktør. 

 

 

Andre støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner.

 

 

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab