Fagtreff på nett

Har du styreverv?

14. nov - 28. nov
Internett

Blåmandag er et faglig møtested for deg som har styreverv, her kan du dele din erfaring og spørsmål.

Blåmandag arrangeres mandager i partallsuker. Dette er et digitalt tilbud for styrmedlemmer  i små frivillige organisasjoner. 
Det vil det være et nytt tema hver gang, med en kort presentasjon. Dette kan bli en fin arena til å utveksle erfaringer med hverandre og bygge nettverk.

 

Tema: Møteledelse
Dato: 3.oktober
Kl: 18:00-19:00


Tema: Styredokumenter/protokoller
Dato: 17.oktober
Kl: 18:00-19:00

Tema: Ansvarsfordeling
Dato: 31.oktober
Kl: 18:00-19:00

Tema: Kultursensitivitet
Dato: 7.november
Kl: 18:00-19:00

Tema: Konflikthåndtering
Dato: 21 .november
Kl: 18:00-19:00

 

Arrangører er i samarbeid med Batteriet Nord-Norge.
Samarbeidspartnere: Let's Integrate 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Batteriet på batteriet_bod@bymisjon.no
eller på tlf 95961016

 

Gjennomførte

Tema: Styrets rolle 
Dato: 19. september
Kl: 18:00-19:00

Innledning ved Sebastian Henriksen. 
På grunn av at Sebastian ble innkalt i NIF sitt styremøte, så stepper Irene Nordhaug Hansen inn. 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab