Teatertips: Jevnt spillelys

Bernt Morten Bongo er fast lysdesigner for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. I spalten "Teatertips" svarer han medlemmene på spørsmål om lysteknikk og lysdesign. Dette spørsmålet er fra HATS-magasinet no.1/ 2012, og er like aktuelt i dag.

Spørsmål: Hva betyr det egentlig å ha jevnt spillelys? Får inntrykk av at det er veldig viktig Må de viktigste karakterene i en scene alltid være godt opplyst?

 

Svar: Med jevnt spillelys menes det at det skal være noen lunde jevnt belyst over hele den delen av scenen som skuespillerne beveger seg på. Noen ganger opplever skuespillerne at de må søke etter lyset mens de spiller, dette fordi det er vanskelig å lage et helt jevnt spillelys. Spesielt gjelder dette mindre oppsettinger på turne hvor man har med seg et begrenset antall lyskastere. Innimellom skjer det at en lampe slutter å lyse pga en feil som oppstår. De viktigste karakterene må ikke alltid være godt opplyst , det viktigste er at man gjerne flytter fokus ved hjelp av lyset, og det er jo ikke alltid at det er de "viktigste" som skal være i fokus gjennom hele scenen. Det kan ofte oppleves slitsomt når man i litt lengre monologer ikke får "kontakt" med ansiktet til en skuespiller, hvis det er dårlig frontlys på ansiktet. Det kan også hjelpe å oppfatte hva som blir sagt når man kan se og lese på leppene. Et jevnt spillelys krever god overlapping både i bredden og i dybden av en scene, det er når man beveger seg fra lyset som kommer fra en lyskaster til lyset fra neste, at man ser at lyset ikke er helt jevnt. Det kan avhjelpes ved å bruke frostfilter i lyskasterne slik at lyset får en softere kant. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab