Film: Rollefordeling

Retningslinjer som kan brukes når rollene i revyen skal fordeles.
En god prosess skapes når revyledelsen både er systematisk, og tar avgjørelser på grunnlag av forestillingens helhet og faglige utfordringer for aktørene.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab