Film: Rekruttering

Det første dere må gjøre før rekrutteringsarbeidet begynner, er å kartlegge hvilke oppgaver dere trenger utført, og hvilke kvalifikasjoner det er behov for i gruppa. 

For å sette opp en forestilling er det mange oppgaver som må fordeles. Derfor er det lurt å både ha gjort en analyse av hvilke oppgaver, og hvilke roller dere trenger folk til.

Er det lystekniker dere trenger? Da er spørsmålet "vil du være med på teater?" kanskje ikke godt nok- men spørsmålet  "vil du være med som lystekniker" mere treffende. 

Er det en organisator dere mangler, så vær tydelig på dette. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab