Etiske regler

Gjennom å stadig drøfte etiske spørsmål og formulere retningslinjer opparbeider gruppa seg tillit både internt og eksternt. I revy, teater og dans arbeider folk tett på hverandre både fysisk og psykisk.
tett på hveandre

Det må lages kjøreregler for hvordan gruppas medlemmer skal ivareta hensyn til personlige grenser, og det å behandle hverandre med respekt. Et annet område som også må vies oppmerksomhet til, er å ivareta den enkelte i gruppa, og finne et system for å kunne melde fra om noe ikke er rett. Det å trene gruppas medlemmer til å passe på hverandre, og gripe inn for å støtte andre, bygger en god samarbeidskultur.

 

Felles verdier

Utarbeidelse av etiske regler sørger også for at det blir fokus på hva som danner det felles verdigrunnlaget for driften. Kanskje kan de være slik:

Alle i gruppa skal framstå på en slik måte at medlemmene og andre samarbeidspartnere får et positivt inntrykk av arbeidet som legges til grunn for våre forestillinger.  

Medlemmene skal ikke bruke sin posisjon for å oppnå personlige fordeler.

Alle medlemmene skal være rusfrie når vi har øvelser og forestillinger.  

Ved arrangementer som innebærer bevertning dekkes kun bespisning og alkoholfri drikke.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab